logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 35 zile

Documentația Standard pentru procedura de Acord-Cadru

  • 08.02.2018
  • 548

Comisia Electorală Centrală prezintă Documentația Standard operatorilor economici care, în conformitate cu punctul 19 din anunțul de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice, au depus prealabil cererea de participare prin poștă sau fax (la  numărul 022-234-047) (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Pentru informații suplimentare privind procedura de achiziție, apelați la numerele de telefon: 022-578-994 (Condrea Andrei), 022-251-451 (anticamera), e-mail: info@cec.md.