logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 35 zile

Nr. 1402 - cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia

  • 30.01.2018
  • 235
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la ridicarea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia

 

La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Coceanji Serghei ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23 și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Coceanji Serghei ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Tvardița.

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia.

3. Secretarul Consiliului orășenesc Tvardița, raionul Taraclia, în termen de zece zile, va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

Alina RUSSU

 

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 30 ianuarie 2018

Nr. 1402