logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 35 zile

Nr. 2746 - cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

  • 10.10.2014
  • 1011
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

 

La 3 octombrie 2014 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) a depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate:

-    procesul-verbal al şedinţei  plenarei a X-a a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 01 octombrie 2014, cu privire la participarea PCRM la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum şi cu privire la desemnarea a 101 candidaţi, plus 2 candidaţi supleanţi, pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

-    datele biografice ale candidaţilor;

-    declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

-    declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii;

-    declaraţiile privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 19 la număr.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot reprezentat printr-o seceră, un ciocan şi o carte deschisă, care semnifică uniunea clasei muncitoare (ciocanul), a ţărănimii (secera) şi intelectualităţii (cartea deschisă).

În aceeaşi şedinţă a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 01 octombrie 2014 a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dna Russu Alina.

La data de 3 octombrie 2014 preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a înaintat un demers privind desemnarea dnei Boico Maria în calitate de persoana responsabilă de finanţe (trezorier).

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor Codului electoral.

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, art. 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 reprezentat printr-o seceră, un ciocan şi o carte deschisă, care semnifică uniunea clasei muncitoare (ciocanul), a ţărănimii (secera) şi intelectualităţii (cartea deschisă).

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dna Russu Alina.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Boico Maria.

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.           

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                                                  Iurie CIOCAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 10 octombrie 2014            

Nr. 2746