logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 34 zile

Nr. 1700 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari

  • 12.06.2018
  • 210
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari

 

Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Tincul Mihail ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari, fiindu-i transmise și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta îi revine candidatului supleant Turturica Svetlana de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 26 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari, candidatului supleant Turturica Svetlana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Turturica Svetlana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 12 iunie 2018

Nr. 1700