logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 34 zile

Nr. 1698 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni

  • 12.06.2018
  • 197
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni

  

Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni, prin decizia nr. 02/04 din 27 aprilie 2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului independent Bulgac Valeriu. 

Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică are lista de candidați ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Boșcana îi revine candidatului supleant Golub Aurelia de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 24 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (9), (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 26 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni, candidatului supleant Golub Aurelia de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Golub Aurelia asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 12 iunie 2018

Nr. 1698