logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 35 zile

Nr. 1400 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă

  • 30.01.2018
  • 297
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Uzun Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă îi revine candidatului supleant Ciorici Malvina de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă, din 23 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Uzun Anatolie de pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă, candidatului supleant Ciorici Malvina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Ciorici Malvina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

Alina RUSSU

 

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 30 ianuarie 2018

Nr. 1400