logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 35 zile

Comisia Electorală Centrală inițiază elaborarea proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014”

  • 06.02.2018
  • 497
  • 0

ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014”

 

Întru executarea prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr.967 din 9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală  inițiază, începînd cu data de 06 februarie 2018, elaborarea proiectului de hotărîre „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  nr. 2547 din 21 mai 2014”.

Necesitatea adoptării hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă se explică prin faptul că, potrivit noilor prevederi ale art. 32 alin. (3)  lit.b)  din Codul electoral, introduse prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017, procedura înregistrării prealabile se va aplica inclusiv în cazul alegătorilor din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).  

Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat la 21 mai 2014, conține reglementări ce vizează procedura înregistrării prealabile doar pentru cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate, iar proiectul va propune cadrul regulator privind înregistrarea prealabilă și a alegătorilor din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).

Propunerile și recomandările pentru proiectul de hotărîre inițiat pot fi prezentate pînă la data de 27 februarie 2018 inclusiv  prin poștă la adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chişinău, MD 2012, sau electronic la adresa de e-mail: info@cec.md.

 

Datele de contact ale persoanei responsabile: Zorina Gurău,

tel.: 022 201 897

e-mail: zorina.gurău@cec.md