logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 36 zile

Chișinau-Buiucani

  • 18.04.2018
  • 523
  • 0

Denumirea

sectorul/localității

 

Nr.

secției de votare

Hotarele secției de votare

(strada)

Date de contact

(sediul, adresa)

 

CECEM II Chișinău nr. 1

Buiucani

1/71.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt de la nr.115 până la capăt şi de la nr.160 până la capăt;

str. Mihai Viteazul; str. Columna nr.135 – nr.169 şi nr.150;

str. S. Lazo nr.40 – nr.48 şi nr. 21/1;

str. Mitropolit Petru Movilă de la nr.31 până la capăt şi de la nr.16 până la capăt;

str. Toma Ciorbă de la nr.19 până la capăt şi de la nr.30 până la capăt; 32/1; 32/2;

str. Mitropolit Dosoftei nr. 97 – nr.103 şi nr.116 – nr.140.

Liceul Teoretic „A. Puşkin”

str. P. Movilă, 20

 

1/72.

str. Mitropolit Dosoftei de la nr.105 până la capăt şi de la nr.142 până la capăt;

str. Columna de la nr.171 până la capăt şi de la nr.162 până la capăt; str. H. Coandă;

str. Bucuriei; str. Prunului; str. Cantonului; str. Ghenadie Iablocikin; str. Caişilor; str. Zăvoiului.

Institutul pentru Proiectări Drumuri Auto

str. Bucuriei, 12 ”a”

1/73.

str. Ion Creangă nr.1 – nr.37 şi nr.4 – nr.60; str. E. Coca nr.25 – nr.43 (în afară de nr.29);

str. Ioana Radu nr.2 – nr.22; str. Gheorghe Enescu;str. Primăverii;

str. Tamara Ciobanu; str. P. Ştefănucă;str. Şt. Neaga nr. 33 – nr. 55 şi nr. 32 – nr. 54.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

str. I. Creangă, 1

1/74.

Calea Ieşilor nr.1 – nr.13 şi nr.2 – nr.10;

str. I. Neculce nr.1- nr.3;str. Milano nr.2 – nr.8.

S.A. „Pielart”

Calea Ieşilor, 10

1/75.

Calea Ieşilor nr.15 – nr.23;  nr.25 – nr.39  şi nr.12;

str. Bariera Sculeni; str. Milano nr.1 – nr.3 şi nr.10 – nr.56;

str.27 Martie 1918; str. Călăraşi nr.1 – nr.45 şi nr.2 – nr.42;

str. Trei Crai; str. Ţarinii nr.1 – nr.49 şi nr.2 – nr.42;

Drumul Crucii nr.1 – nr.53 şi nr.2 – nr.44;

str. Truşeni; str-la Florile Dalbe; str. Florile Dalbe.

Liceul Teoretic

„Principesa Natalia Dadiani”

Calea Ieşilor, 21

1/76.

Drumul Crucii nr. 55 – nr.101 şi nr.46 – nr.114;

str. Ţarinii nr.51 – nr. 79 şi nr.44 – nr. 90;

str. Călăraşi de la nr. 47 până la capăt şi de la nr. 44 până la capăt;

str. Milano de la nr. 5 până la capăt şi de la nr. 58 până la capăt;

str-la Sculeni; str. Torino; str-la Călăraşi.

 

 

Grădiniţa de copii nr.52

Drumul Crucii, 99/1

1/77.

Calea Ieşilor nr.41 – nr. 47 şi nr.16 (blocurile 1, 2, 3);

str. Mesager;

 

Şcoala de muzică pentru copii

nr. 3

Calea Ieşilor, 16

1/78.

Calea Ieşilor nr.49 – nr.53;

str. Pruncul nr.1/1, 1/3, 1/7, 2/1, 2/2, 2/5, 2/10, 2/16;

Calea Ghidighiciului; str. Ghidighici; șos. Balcani nr.20

Grădiniţa de copii nr.52

Drumul Crucii, 99/1

 

1/79.

Calea Ieşilor de la nr. 55 până la capăt;

str. Golia; Drumul Crucii de la nr. 103 până la capăt şi de la nr.116 până la capăt;

str. Ţarinei de la nr. 81 până la capăt şi de la nr.92 până la capăt.

Şcoala primară nr.91 „A. Ursu”

Calea Ieşilor, 57/2

1/80.

str. Liviu Deleanu nr.1; nr1/1; nr. 3 (toate blocurile);

str. Alba-Iulia  196, 196/1, 200/3; nr. 204/1, 204/2.

Liceul Teoretic „A. Cehov”,

str. Alba-Iulia, 200/2

1/81.

str.  Liviu Deleanu nr.5 (toate blocurile); nr. 9 (toate blocurile);  7/5, 7/6; 7/7, 11, 11 /1,

str. Angela Păduraru; str-la Angela Păduraru.

Liceul Teoretic „L. Deleanu”

str. L. Deleanu, 5/4

1/82.

str. Alba-Iulia nr.200; 200/1; 200/5; 202; 202/1; 202/2;  204;  206; 206/1.

Liceul sportiv

str. Alba Iulia, 200/2

1/83.

şos. Balcani de la nr. 2 până la capăt;

str. Liviu Deleanu nr. 7/1; 7/2; 7/3;

Liceul Teoretic „L. Deleanu”

str. L. Deleanu, 5/4

1/84.

str. Nicolae H. Costin de la nr.59 până la nr.61 (toate blocurile);

str. Alba-Iulia nr.184; 184/1; 184/2; 184/3; 184/4; 186; 188;

str. Alba-Iulia nr. 188/2; 188/7; 188/8; 188/9.

str.Alba-Iulia nr.77 (toate blocurile în afară de 77/5; 77/6);

Liceul Teoretic „Petru Rareş”

str. N. Costin, 63

1/85.

str. Nicolae H. Costin, nr.63 (toate blocurile) şi nr.65/2;

str. Onisifor Ghibu, nr.4; 4/2 ;  9; 9/1; 11/1; 11/2; 15; 15/3; 15/4; 17; 19.

str. Alba-Iulia, nr.75 (toate blocurile);

Liceul Teoretic „O. Ghibu”

str. N. Costin, 63

1/86.

str. Onisifor Ghibu, nr. 2; 2/2; 2/3; str. Alba-Iulia nr.23; nr. 23/1, 23/2;

str. Suceviţa, nr.36 (toate blocurile) și nr. 38/2.

Grădiniţa de copii nr.158
str. Onisifor Ghibu, 2

1/87.

str. Alba Iulia nr.81 (toate blocurile); 83, 83/2, 85 (toate blocurile);

87 ( toate  blocurile); 89 (toate blocurile); 91; 91/1; 93; 93/2; 97; 97/1; 97/2; 101; 105;113;113/1; 113/3; 113/5; 115,

str. Codrilor; str. Muşatinilor; str. Basarabilor;  str. Ion Buzdugan.

Şcoala profesională nr.6

str. Alba-Iulia, 75/7

 

1/88.

str. Suceviţa de la nr. 27 până la capăt şi de la nr. 28 până la nr. 34 (toate blocurile);

str. Paris de la nr. 32 până la capăt;

str. Lipcani; str-la Lipcani; str. Bacău; str. Gheorghe Tofan.

Grădiniţa de copii nr.145

str. Gh. Tofan, 2

1/89.

str. Suceava de la nr.139 până la capăt;

str. Paris nr.22 – nr.30; str. Suceviţa nr.17 – nr.25 şi nr.20 – nr.26; str. A. Xenopol;

str. Vasile Coroban de la nr.43 până la capăt şi de la nr.34 până la capăt; str. Virtuţii;

str. Onisifor Ghibu nr.5, 7/1, 7/3,7/4,7/5, str. Alba-Iulia nr.148 – nr.182; str. Ion Calimachi.

Căminul nr. 5 al UPSM

„Ion Creangă”

str. Suceava, 154/2

1/90.

str. Suceava de la nr.140 până la capăt;

str. Vasile Coroban nr.1 – nr.41, nr.2 – nr.20 şi nr.24 – nr.32;

str. N. Bălcescu; str. Onisifor Ghibu nr.1- nr.3; str. Suceviţa nr.13 – nr.15.

Căminul nr. 4 al Universităţii

de Stat „I. Creangă”

str. Suceava, 154/1

1/91.

str. Nicolae H. Costin nr.27 – nr.57 şi de la nr.46 până la capăt;

str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici de la nr.39 până la capăt şi de la nr.42 până la capăt;

str. Paris nr.1 – nr.25 şi nr.2 – nr.20; str. Vasile Coroban nr.22 (toate blocurile);

str. Suceviţa nr.1 – nr.11 şi nr.2 – nr.18.

Şcoala profesională nr. 1

str. N. Costin, 55

 

1/92.

str. Al. Marinescu; str. Paris de la nr.45  până la capăt;

str. I. L. Caragiale de la nr.29 până la capăt şi de la nr.30 până la capăt;

str. Spicului; str. Sergiu Culaţchi; str. Floreşti; str. Perilor; str. Murelor.

Liceul Teoretic cu profil real

,,M. Marinciuc”

str. I. Pelivan, 30/2

1/93.

str. Ion Creangă de la nr.82/1 până la capăt;

str. Ion Pelivan de la nr.17 până la capăt şi de la nr. 26 până la capăt.

Şcoala profesională nr. 9

str. I. Pelivan, 30

1/94.

str. Paris nr.27 – nr.43, 43/1, 43/4;

str. Suceava nr.65 – nr.137 şi nr.18 – nr.138;

str. V. Stroiescu; str. I. L. Caragiale nr.8 – nr.28 şi nr.7 – nr.27;

str. Gh. Călinescu; str. Sălcuţa;

str. Vişinilor; str-la Vişinilor; str. Vasile Pogor.

Centrul de Creaţie Tehnică

str. Suceava, 103

 

1/95.

str. Alba-Iulia nr. 5; 5/1; 7/1; 15; 15/1; 15/2; 17, nr.10 – nr.14, 20 şi nr.122 – nr.146;

str. Ion Pelivan nr.13 – nr.15 şi nr. 20 – nr.24.

Liceul Teoretic „Neciui-Leviţchi”

str. I. Pelivan, 24

1/96.

str. Ion Pelivan nr.1 – nr.11 şi nr.2 – nr.18;

str. I. L. Caragiale nr.1 – nr.5 şi nr.2 – nr.6;

str. Nicolae H. Costin nr.1 – nr.25 şi nr.2 – nr.44;

str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19- nr.37 şi nr.16 – nr.40;

str. Gh. Muzicescu;

str. Serghei Lunchevici.

 

Grădiniţa de copii nr.119

str. I. Pelivan, 22

 

1/97.

str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 8 – nr. 14 (toate blocurile).

APLP-53/408

str. Teodorovici, 12/2

1/98.

str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.11 – nr.17;

str. Alba-Iulia nr. 2 – nr. 8 (toate blocurile) şi nr.3;

str. Ion Creangă nr. 76 – nr. 80.

 

Liceul Teoretic „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”

str. Teodorovici, 13

1/99.

Piaţa   Piața Unirii Principatelor nr.1; str. Alba-Iulia nr.1; str. Vasile Lupu de la nr.36 până la capăt; 85; 85 A;87; 91; 93;117;119 str. Ion Creangă de la nr. 49/3;  53/1;  55;  59;  61 A;

str. Şt. Luchian; str. Constituţiei.

Școala profesională nr. 2

str. I. Creangă, 59

1/100.

Piaţa Unirii Principatelor nr. 3; str. Ion Creangă nr. 39 – nr. 47 şi nr. 64 – nr.74;

str. Ioana Radu de la nr. 23 până la capăt şi de la nr. 24 până la capăt; str. Vasile Lupu nr. 34/1.

Şcoala sportivă „Speranţa”

str. I. Creangă, 47/2

1/101.

str. Ion Creangă nr. 62; str. Ion Neculce de la nr.53 până la capăt şi de la nr. 32 până la capăt;

str. V. Belinski de la nr. 27 până la capăt şi de la nr.40 până la capăt;str. Alexandru Donici;

str. Serghei Rahmaninov; str. Dominte Timonu; str. Dumitru Caraciobanu

Instituția de educație timpurie

nr. 85

str. Muzicescu, 2 A

1/102.

str. E. Coca de la nr. 45 până la capăt şi de la nr.24 până la capăt;

str. Ion Neculce nr. 5 – nr.51 şi nr.2 –nr. 30; str. Şt. Neaga de la nr. 57 până la capăt şi de la nr. 56 până la capăt; str-la Şt. Neaga; str. Lisabona; str. Ioan Livescu; str. G. Topârceanu.

Centrul medicilor de familie nr.4

str. I. Creangă, 24

1/103.

str. E. Coca nr. 1 – nr. 23 şi nr. 2 – nr.14; str. E. Coca nr.29

str. Maria Lătăreţu; str. P. Ceaikovski nr. 1 – nr. 7 şi nr. 2 – nr.10;

str. Ioana Radu nr.1 – nr. 21; str. Barbu Lăutarul; str. Şt. Neaga nr. 15 – nr. 31 şi nr. 10 – nr. 30;

str. Buiucani nr. 3; 4; 5; 6; 16; str. Vasile Lupu nr. 6.

Căminul nr.3a al

UPS  „I. Creangă”

str. E. Coca, 29

 

1/104.

str. Cornului (toate blocurile în afară de nr.5; nr. 5/1; nr. 7; 7/1; 7/3;  5/2 );

Drumul Taberei; str-la Cornului; str. Durleşti;  str. Schitului; str. Roşiori;  str. Dragomirna;

str. Vovinţeni; str. Toamnei;  str. Humuleşti;   str. Toporaşilor; str. Gh. Codreanu; str. Rariştii;  str. Ghioceilor; str. Voievozilor; str.  Bisericii; str. Porumbrele; str-la Bisericii;  str. Aluniş;

str. Grâului; str. Pârâului.

Bloc de studii a UPSM

”I. Creangă”

str. Cornului, 10

 

1/105.

str. Vasile Lupu nr. 19, 55, 59, 59/1, 59/2, 61, 61A, 63, 65, 67, 69, 71,71/2, 73, 81, 83, 83 ”a”,; str. G. Alexandrescu.

 

Creşa-grădiniţă nr. 20

str. V. Lupu, 21

1/106.

str. Vasile Lupu nr.1 – 39 (în afară de nr. 19) şi nr. 2-34 (în afară de nr.6); 28/1; 47/2;  87/2; 87/3; 89; str. V. Belinski nr.1 – 25 şi nr. 2 – 38; str. Maria Tănase; str. Ciprian Porumbescu;

str. Şt. Neaga nr.1 –13 şi nr. 2 – 8; str. P. Ceaikovski de la nr. 9 până la capăt şi de la nr. 12 până la capăt; str. Buiucani nr. 2; str. Cornului nr. 5; 5/1; 5/2; 7; 7/1; 7/3.

 

Gimnaziul nr. 86

str. Vasile Lupu, 14

1/107.

str. A. Mateevici nr.79-nr.85 şi nr.60 – nr.64; str. Nicolae Iorga nr.2 – nr.12;

str. Bucureşti nr.71 – nr.87 şi nr.66 – nr.72; str. A. Puşkin nr.1 – nr.21;

str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni nr.1 – nr.35 şi nr.2 – nr..20;

str. M. Kogălniceanu nr.65 - nr.75 şi nr.58 - nr.76;  str. A. Şciusev nr. 65 - nr. 93 şi nr. 66 -nr.86

 

Universitatea de Stat

str. M. Kogălniceanu, 67/3

 

1/108.

str. A. Mateevici nr. 87 – nr. 111 şi nr. 66 – nr. 86; str. Sfatul Ţării nr. 1 – nr.41 şi nr.2 – nr.20;

str. 31  str. 31 August 1989 nr. 115 – nr.133 şi nr.78 – nr.82;

str. Nicolae Iorga nr.1 – nr.27 şi nr. 14- nr. 28;

str. M  str. Maria Cebotari nr. 1 – nr. 49 şi nr. 2 – nr.18;

str. M. Kogălniceanu nr.77 – nr.93 şi nr. 78 – nr. 84;

str. A. Şciusev nr. 95 – nr.105 şi nr. 88 – nr.102; str. Bucureşti nr. 89 – nr. 109 şi nr. 74 – nr. 92.

Liceul Teoretic „N. Gogol”

str. A. Şciusev, 90

 

 

1/109.

str. Sfatul Ţării nr.43 – nr.69 şi nr.22 – nr.32; str. Columna nr.121 – nr.133;

str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni nr.37 – nr.47;

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.103, nr.148 – nr.158;

str. Mitropolit Dosoftei nr.85 - nr.95 şi nr.100 – nr.114;

str. Maria Cibotari nr.51 – nr.61 şi nr.20 – nr.28;

str. Tricolorului nr.29 – nr.43 şi nr.30 – nr.50;  str-la Teatrului.

Liceul Teoretic „Spiru Haret”

str. M. Cebotari, 53

 

1/110.

str. A. Mateevici de la nr.113 până la capăt şi de la nr.88 până la capăt;

str. A.  str. Plămădeală; str. C. Stere; str. A. Şciusev de la nr.107 până la capăt şi de la nr.104 până la capăt; str. A. Corobceanu; str.31 August 1989 de la nr.135 până la capăt şi de la nr.84 până la capăt; str. Bucureşti de la nr.111 până la capăt şi de la nr.94 până la capăt; 96; 96/1.

str. M. Kogălniceanu de la nr. 95 până la capăt şi de la nr.86 până la capăt; str. A. Lăpuşneanu;

str. T   str. Toma Ciorbă nr. 3 – nr. 17 şi nr. 2 – nr. 28;

str. Mitropolit Petru Movilă nr. 1- nr. 29 şi nr .2 - nr. 14;

str. S. Lazo nr. 1 -  nr. 19 şi nr. 2  - nr. 38.

Liceul Teoretic

„Antioh Cantemir”,

str. T.Ciorbă, 5

 

1/111.

str. A.  str. Alba Iulia nr. 188/1; 190/2; 192; 192/2; 194; 194/1; 194/2; 194/3;

str. Alba-Iulia nr. 77/5; 77/6; str. N. H. Costin nr. 65/3;  str. Liviu Deleanu nr. 2; 4.

Grădiniţa de copii nr.164

str. N. H. Costin, 63/7

1/112.

În listele electorale se înscriu pacienţii din mun. Chișinău, internaţi în ziua alegerilor în:

-  Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic  Medicina de Urgenţă (str. Toma Ciorbă, 1);

-  Instituţia medico-sanitară publică, spital clinic municipal de copii nr.1 (str. S. Lazo, 7);

-  Instituţia medico-sanitară publică, spitalul clinic municipal nr.4 (str. Columna, 150);

-  Instituţia medico-sanitară publică, spitalul de traumatologie şi ortopedie

(bd .Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.190);

-  Instituţia  medico-sanitară publică, spitalul clinic de boli infecţioase „T. Ciorbă”

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.163).

Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic Medicina de Urgenţă

str. Toma Ciorbă,1