logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 36 zile

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014”

  • 27.04.2018
  • 207
  • 0

ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014”

 

         Întru executarea prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală inițiază cu data de 27 aprilie 2018 elaborarea proiectului de hotărîre „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014”.

         Adoptarea hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție este necesară în vederea aducerii în concordanță a dispozițiilor actului normativ în cauză cu noile prevederi din Codul electoral, introduse prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017.

       

         Propunerile și recomandările pentru proiectul de hotărîre pot fi prezentate pînă la data de 16 mai 2018 inclusiv, prin poștă la adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău, MD 2012, sau electronic la adresa de e-mail: info@cec.md.

 

Datele de contact ale persoanelor responsabile: Nastas Ruslan, Bunici Dina,

tel.: 022 251-456, 022-251-478,

e-mail: dina.bunici@cec.md, ruslan.nastas@cec.md