logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 36 zile

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție , aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014”

  • 23.04.2018
  • 194
  • 0

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr.967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Comisia Electorală Centrală anunță despre inițierea elaborării, începînd cu data de 23 aprilie  2018, a proiectului de hotărîre „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014”.

Adoptarea hotărîrii este necesară în vederea aducerii în concordanță a dispozițiilor actului normativ în cauză cu noile prevederi ale Codului electoral, introduse prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017.  

Propunerile și recomandările pentru proiectul de hotărîre inițiat pot fi prezentate, pînă la data de 10 mai 2018 inclusiv, prin poștă la adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chişinău, MD 2012, sau electronic la adresa de e-mail: info@cec.md.

 

Datele de contact ale persoanei responsabile: Zorina Gurău,

tel.: 022 201 897

e-mail: zorina.gurău@cec.md.