logo

Pagina oficială

Comisia Electorală Centrală

a Republicii Moldova

Alegeri parlamentare peste 36 zile

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015”

  • 26.03.2018
  • 231
  • 0

        Întru executarea prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală inițiază cu data de 26 martie 2018 elaborarea proiectului de hotărîre „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015”.

      Adoptarea hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale este necesară în vederea aducerii în concordanță a dispozițiilor actului normativ în cauză cu noile prevederi ale art. 41 și 43 din Codul electoral, introduse prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017.

      Propunerile și recomandările pentru proiectul de hotărîre pot fi prezentate pînă la data de 10 aprilie 2018 inclusiv, prin poștă la adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău, MD 2012, sau electronic la adresa de e-mail: info@cec.md.

 

Datele de contact ale persoanei responsabile: Gamarța-Eșanu Adrian,

tel.: 022 578-997

e-mail: adrian.gamarta@cec.md.